CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. GIỚI THIỆU

Chính sách bảo mật này đưa ra các nguyên tắc cơ bản để xử lý dữ liệu cá nhân của CÔNG TY TNHH BUSINESS MASTER, mã công ty 0316241530:, địa chỉ: Tầng 10 Tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.
Chính sách có liên quan được áp dụng nếu Khách hàng sử dụng, đã sử dụng hoặc dự định sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi CÔNG TY TNHH BUSINESS MASTER (sau đây gọi là “Công ty”), bao gồm các mối quan hệ với Khách hàng được thiết lập trước đó.

1.1 Chính sách quyền riêng tư được áp dụng trong các trường hợp sau:

 1. Khách hàng cá nhân có quyền truy cập / đăng ký trên trang web của Công ty (nếu có tài khoản);
 2. Khách hàng cá nhân nộp cho Công ty một đơn đăng ký (sau đây gọi là “Hồ sơ”) yêu cầu dịch vụ tư vấn để nhận các khoản vay (sau đây gọi là “Dịch vụ”);
 3. Khách hàng cá nhân liên lạc với Công ty qua điện thoại, email (email) hoặc thư;
 4. Quan hệ pháp lý giữa Công ty và Cá nhân;
 5. Khách hàng cá nhân đến cho địa chỉ của Công ty;
 6. Trong các trường hợp khác, khi Công ty xử lý Dữ liệu Cá nhân.

1.2. Khách hàng phải đọc Chính sách quyền riêng tư này trước khi tiến hành bất kỳ hành động nào được chỉ định trong Mục 1.1 ở trên. Đối với các mục đích của Chính sách quyền riêng tư này, thuật ngữ Xử lý trực tuyến có nghĩa là bất kỳ hành động nào được thực hiện với Dữ liệu cá nhân, bất kể phương pháp tự động hóa (ví dụ: thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ, chuyển nhượng, v.v.).

2. THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Sử dụng bất kỳ phương tiện pháp lý nào, chúng tôi có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân như sau:

2.1 Trực tiếp từ Khách hàng cá nhân khi:

 1. họ điền vào mẫu đơn hoặc
 2. cung cấp Dữ liệu cá nhân của Công ty theo những cách khác;

2.2. Nhận dữ liệu cá nhân từ bên thứ ba, trước hết, bao gồm:

 1. Tổ chức tín dụng;
 2. Nhà cung cấp dịch vụ thu nợ;
 3. Cơ quan nhà nước;
 4. Các hệ thống được tạo ra bởi các nhà cung cấp dịch vụ rủi ro, rửa tiền và tài trợ khủng bố;
 5. Cookies (trong trường hợp truy cập vào trang web của Công ty);
 6. Yêu cầu xử lý / kiểm soát / thông tin nguồn để cung cấp Dịch vụ.

3. THÔNG TIN CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP

 1. Dữ liệu cá nhân / dữ liệu cơ bản (ví dụ: tên, họ, ngày sinh, chứng minh nhân dân / chứng minh thư nhân dân, giới tính, ảnh, v.v.);
 2. Thông tin nhận dạng cá nhân (ví dụ: mã, ngày cấp, nơi cấp, bản sao tài liệu, v.v.);
 3. Thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân;
 4. Thông tin liên lạc cá nhân và dữ liệu liên quan (bao gồm vị trí, số điện thoại, địa chỉ email, kiểu điện thoại, số seri, hồ sơ trên mạng xã hội);
 5. Thông tin liên quan đến sự nghiệp Khách hàng (bao gồm: loại công việc, ngành nghề, thông tin của người sử dụng lao động, thông tin của đồng nghiệp);
 6. Thông tin tham khảo, thông tin gia đình, như thông tin gia đình Khách hàng, người thừa kế và các bên liên quan khác;
 7. Thông tin về tình hình tài chính của một người (ví dụ: thông tin về nghĩa vụ hiện tại; số tiền thu nhập và / hoặc lịch sử thu nhập; xếp hạng tín dụng; thông tin về thanh toán bảo hiểm xã hội, v.v.);
 8. Thông tin về thiết bị được một cá nhân sử dụng để truy cập trang web tienoi.com.vn (ví dụ: ID cookie, địa chỉ IP, loại thiết bị, v.v.);
 9. Một bản ghi âm mà giọng nói của Khách hàng cá nhân được nghe nếu anh ta liên lạc với công ty qua điện thoại;
 10. Khiếu nại cá nhân và thông tin liên quan khi họ nộp đơn khiếu nại với Công ty;
 11. Hệ thống video giám sát trên lãnh thổ của Công ty;
 12. Dữ liệu cá nhân tuân theo nghĩa vụ pháp lý và / hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
 13. Dữ liệu cá nhân khác thu được và / hoặc cần thiết trong quá trình cung cấp Dịch vụ của Công ty và / hoặc hợp tác với một Khách hàng cá nhân.

4. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG.

Thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi lưu trữ theo Chính sách quyền riêng tư này có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

 1. xác thực danh tính;
 2. ký kết và thực hiện thỏa thuận tư vấn (sau đây gọi là «Hợp đồng»);
 3. trao đổi với Khách hàng cá nhân về việc ký kết và thực hiện Hợp đồng;
 4. đánh giá khả năng thực hiện tính toán của một người (khả năng thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng) và xác định điểm tín dụng; đánh giá, ngăn chặn và quản lý rủi ro;
 5. phát hiện và ngăn chặn gian lận, rửa tiền và tài trợ khủng bố; phòng chống lạm dụng các dịch vụ của Công ty, thực hiện các biện pháp toàn diện để ngăn chặn rửa tiền và chống lại việc tài trợ khủng bố và đảm bảo tuân thủ các lệnh trừng phạt quốc tế, bao gồm cả mục đích của mối quan hệ kinh doanh;
 6. yêu cầu, nhận, hỗ trợ, thực hiện các hành động thu nợ (bao gồm cả thu nợ trong thủ tục trước khi xét xử) và thực hiện các biện pháp thu nợ;
 7. xử lý khiếu nại cá nhân; tạo sổ đăng ký khiếu nại;
 8. cho các mục đích tiếp thị trực tiếp (ví dụ: liên hệ với các cá nhân qua điện thoại và / hoặc e-mail (qua e-mail), thông báo về giảm giá / thông tin quan trọng khác về hàng hóa / dịch vụ; tổ chức gửi thư trực tiếp đến các cá nhân, tổ chức các sự kiện đánh giá khách hàng, sử dụng các tệp cookie, đánh giá và nghiên cứu của các nhóm khách hàng, v.v.);
 9. thực hiện chính sách an ninh, bảo vệ tài sản, phòng ngừa và phát hiện tội phạm hình sự;
 10. nghiên cứu và thống kê; nâng cao chất lượng / hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ cho Công ty;
 11. kiểm soát chất lượng cuộc gọi, kiểm soát chất lượng dịch vụ; lưu trữ bằng chứng (về độ tin cậy của thông tin được cung cấp; năng lực của nhân viên, v.v.);
 12. tuân thủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin phản hồi theo yêu cầu của cơ quan nhà nước;
 13. Tạo và hỗ trợ khách hàng / cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng

5. CÔNG BỐ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Nếu có thông tin nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi có và được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư này, có thể được tiết lộ:

 • cho bất kỳ đối tác / đối tác kinh doanh / nhà cung cấp nào của chúng tôi;
 • bên cho vay / nhà cung cấp dịch vụ tín dụng khác để đánh giá đơn xin vay tiền của bạn;
 • ho bất kỳ đại lý / bên ký hợp đồng / nhà cung cấp dịch vụ / bên thứ ba nào với tư cách là một pháp nhân cung cấp quản lý, viễn thông, thanh toán, quản lý, kiểm toán hoặc các dịch vụ khác cho chúng tôi;
 • cho bất kỳ cơ quan thu nợ / tín dụng có liên quan và / hoặc cơ quan thu hồi nợ;
 • cho các đối tác / giám sát viên / thanh tra / nhân viên / tư vấn kinh doanh, kiểm toán viên, tư vấn pháp lý của chúng tôi;
 • đơn vị thực thi pháp luật / phòng chống tội phạm / quản lý thuế;Dữ liệu cá nhân được chuyển đến người nhận khác, như:
 • cho các công ty khác trong nhóm cần thiết để thực hiện các hoạt động kinh doanh hàng ngày và cung cấp hỗ trợ và dịch vụ, cũng như để báo cáo tài chính, kiểm toán, đánh giá rủi ro hoặc chúng tôi sử dụng hệ thống thông tin chung hoặc thiết bị chung (máy chủ) hoặc cần thiết để cung cấp dịch vụ;
 • cho các đối tác, ngân hàng và tổ chức tài chính, nhà cung cấp các dịch vụ khác nhau cho hoạt động của cơ sở hạ tầng kỹ thuật cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ;
 • kiểm toán viên, cố vấn pháp lý và tài chính hoặc bất kỳ bộ phận nào khác trong quá trình xử lý được Công ty ủy quyền.
 • các bên thứ ba duy trì sổ đăng ký (như phòng tín dụng, sổ đăng ký dân số, sổ đăng ký kinh doanh hoặc các sổ đăng ký khác lưu trữ dữ liệu cá nhân);
 • những người khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của Công ty, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ bưu chính và phân tích hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác.

6. CẬP NHẬT VÀ SỬA ĐỔI DỮ LIỆU CÁ NHÂN (SỬA CHỮA CÁC THÔNG TIN KHÔNG ĐÚNG / KHÔNG ĐẦY ĐỦ)

6.1 Bạn phải thay đổi và cập nhật Dữ liệu Cá nhân của mình nếu dữ liệu đó đã lỗi thời hoặc không chính xác.

6.2. Bạn có thể thay đổi hoặc cập nhật Dữ liệu Cá nhân của mình trên trang web chính thức của công ty, trong tài khoản cá nhân của bạn. Bạn có thể liên hệ với Công ty để yêu cầu hỗ trợ.

7. BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

7.1 Có tính chất thực hiện, phạm vi, bối cảnh và mục đích xử lý, cũng như các rủi ro bảo mật có liên quan, Công ty cam kết thực hiện tất cả các biện pháp kỹ thuật cần thiết và thực hiện bảo mật thích hợp để đảm bảo mức độ bảo mật dữ liệu cá nhân phù hợp.

7.2. Các biện pháp kỹ thuật và tổ chức trên có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc mã hóa dữ liệu cá nhân; chỉ cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu và thiết bị cá nhân cho những người có sự cho phép hợp pháp; đảm bảo bảo vệ hệ thống xử lý, máy chủ dữ liệu, thiết bị khác, cũng như các đối tượng mà tất cả các thiết bị trên được đặt, khỏi các mối đe dọa vật lý và kỹ thuật (bao gồm cung cấp điện liên tục, chống vi-rút, cài đặt tường lửa; , lũ lụt, trộm cắp, v.v.); cung cấp khả năng khôi phục tính khả dụng của Dữ liệu cá nhân trong trường hợp xảy ra sự cố vật lý hoặc kỹ thuật; áp dụng các chính sách và phương pháp nội bộ phù hợp; Sử dụng mật khẩu mạnh, vv

7.1 Có tính chất thực hiện, phạm vi, bối cảnh và mục đích xử lý, cũng như các rủi ro bảo mật có liên quan, Công ty cam kết thực hiện tất cả các biện pháp kỹ thuật cần thiết và thực hiện bảo mật thích hợp để đảm bảo mức độ bảo mật dữ liệu cá nhân phù hợp.

7.3. Mặc dù đã nói ở trên, bạn cũng nên giúp duy trì bảo mật Dữ liệu Cá nhân của mình (sử dụng mật khẩu mạnh và an toàn, các số và phải có ít nhất một chữ in hoa và ký hiệu kỹ thuật số); không chuyển mật khẩu và thông tin khác do bên thứ ba gửi cho bạn; không cho phép các bên thứ ba sử dụng Dịch vụ thay mặt bạn, v.v.).

7.4. Trang web của Công ty có thể có các liên kết đến các trang web khác mà chúng tôi không hoạt động. Nếu một người nhấp vào các liên kết này, anh ta sẽ được chuyển hướng đến một trang web của bên thứ ba. Công ty cảnh báo người dùng đọc kỹ chính sách bảo mật của từng trang web mà khách hàng truy cập. Công ty không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc hành động của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

8. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ ĐĂNG KÝ KHIẾU NẠI

Trong trường hợp có tranh chấp giữa Khách hàng và Công ty, Công ty mong muốn và đề nghị giải quyết tranh chấp một cách thiện chí thông qua các cuộc đàm phán hòa bình. Bạn có thể liên hệ với Công ty trước nếu bạn nghĩ rằng việc xử lý không tuân thủ luật riêng tư hiện hành.

9. HỢP ĐỒNG VÀ GIẤY PHÉP

Sử dụng bất kỳ phương tiện pháp lý nào, chúng tôi có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân như sau:

9.1 Sau khi đăng ký cho mục đích sử dụng Dịch vụ hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào được liệt kê trong Điều 1.1, bạn thừa nhận và đồng ý rằng:

 1. bạn đã đọc và hiểu tất cả Chính sách quyền riêng tư này;
 2. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng hoặc xử lý theo cách được mô tả trong Chính sách bảo mật này

9.2. sau khi đăng ký và sử dụng Dịch vụ, bạn cho phép chúng tôi thu thập tất cả Dữ liệu Cá nhân cần thiết từ bạn và bất kỳ bên thứ ba nào thay mặt bạn.

9.3. Nếu bạn vẫn không hiểu tất cả hoặc một phần của Chính sách quyền riêng tư này và / hoặc không đồng ý với cách xử lý Dữ liệu cá nhân tại đây, bạn có thể không đăng ký, không sử dụng Dịch vụ và không thực hiện các hành động được chỉ định trong Điều 1.1.

10. ĐIỀU KIỆN KHÁC

10.1 Công ty có thể đơn phương sửa đổi Chính sách bảo mật của mình bất cứ lúc nào. Công ty khuyến nghị các cá nhân định kỳ xem lại Chính sách quyền riêng tư này để có được thông tin mới nhất. Thay đổi này đối với Chính sách quyền riêng tư có hiệu lực kể từ ngày được tải lên trang web của công ty. Việc sửa đổi sẽ có hiệu lực khi áp dụng, trừ khi Công ty xác định ngày có hiệu lực sau đó.

10.2. Nếu Công ty thực hiện các thay đổi quan trọng đối với Chính sách bảo mật này, Công ty sẽ xuất bản các thay đổi này trên Trang web của Công ty và sẽ cố gắng thông báo cho Khách hàng cá nhân về bất kỳ thay đổi quan trọng nào. Tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, Khách hàng cá nhân chấp nhận và đồng ý với các điều khoản được cập nhật của Chính sách bảo mật này.

10.3. Nếu một Khách hàng cá nhân có bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân do Công ty thực hiện, có thể đặt câu hỏi đó cho Công ty.

10.4. Tất cả thông tin được trình bày trên trang web này là «có liên quan» và chỉ nhằm mục đích tham khảo và không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về tính đầy đủ hoặc chính xác của thông tin này. Ngoài ra, nội dung và hình ảnh hiển thị trên trang web này có thể thay đổi, cập nhật và cải thiện mà không cần thông báo trước. Công ty không chịu trách nhiệm về các lỗi, lỗi chính tả do nhập dữ liệu, cũng như các sự cố khách quan khác như nhiễm vi-rút, hack, phá hoại, các hành vi độc hại xảy ra trên trang web này. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này bởi bất kỳ bên nào hoặc do không hành động, lỗi, thiếu sót, gián đoạn, lỗi hoặc chậm trễ trong việc thực hiện hoặc chuyển nhượng, do virus máy tính hoặc do một đường truyền hoặc hệ thống bị hỏng. Khu vực địa lý xử lý — xử lý dữ liệu cá nhân chủ yếu được thực hiện tại Việt Nam. Tuy nhiên, với một số loại xử lý nhất định, dữ liệu cá nhân có thể được chuyển ra bên ngoài Việt Nam (ví dụ: khi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài Việt Nam). Dữ liệu cá nhân cho các nhóm công ty, v.v.). Khi chuyển Dữ liệu Cá nhân ra ngoài Việt Nam, Công ty đảm bảo tuân thủ luật pháp hiện hành.

11. CHÍNH SÁCH COOKIE

11.1 WWW.TIENOI.COM.VN (sau đây gọi là Trang web) sử dụng cookie để đơn giản hóa việc sử dụng chúng và để giúp cung cấp cho bạn thông tin và chức năng có liên quan. Cookies cũng cung cấp cho chúng tôi thông tin về việc sử dụng trang web này để chúng tôi có thể có liên quan và không có lỗi. Thông tin thêm về các loại cookie được sử dụng trên trang web này được cung cấp dưới đây. Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie. Xin lưu ý rằng một số cookie có thể được đặt trong khi bạn truy cập Trang web này. Bạn có thể kiểm soát cookie chúng tôi sử dụng trên trang web này bất cứ lúc nào trong cài đặt trình duyệt của bạn. Có nhiều loại cookie khác nhau. Chúng khác nhau về việc sử dụng và lưu trữ.

Trang web này sử dụng một số loại cookie:

1. Phiên bản cookie — chỉ được lưu trữ tạm thời trong khi bạn truy cập trang web.

2. Cookie liên tục — lưu tệp trên máy tính của bạn trong một khoảng thời gian nhất định. Trang web sử dụng cookie liên tục để theo dõi điều hướng và thống kê trang web của bạn. Một số cookie liên tục này là cookie của bên thứ ba từ các công ty phân tích web và các bên thứ ba khác có liên quan đến việc theo dõi điều hướng trang web của bạn. Thông tin được sử dụng để cải thiện trang web và cung cấp cho bạn các dịch vụ kỹ thuật số trên các trang web khác.

Cookies có thể được cập nhật và sửa đổi để đáp ứng chất lượng dịch vụ, nhưng cách sử dụng tổng thể như sau:

Nhận dạng người dùng — cung cấp nhận dạng người dùng đáng tin cậy hơn và sử dụng trang web;

Bảo mật trang web và tính toàn vẹn dịch vụ — cookie giúp tạo ra các dịch vụ, tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng;

Thống kê và phân tích người dùng — cung cấp thông tin về tần suất sử dụng Trang web, nhóm người dùng và công cụ tìm kiếm được sử dụng. Thống kê cookie cũng có thể được lấy từ các trang web liên quan.

Việc cung cấp dịch vụ và phân tích nhu cầu của khách hàng — cookie, cung cấp các ưu đãi đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Vô hiệu hóa cookies

Nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể thay đổi cài đặt quyền riêng tư của trình duyệt. Bạn có thể thay đổi cài đặt mà bạn sẽ được thông báo khi cookie được gửi đến máy tính của bạn hoặc chặn tất cả cookie.

Bạn cũng có thể xóa tất cả các cookie được lưu trữ trên máy tính của bạn. Nếu bạn quyết định chặn tất cả cookie, một số chức năng trên trang web có thể không hoạt động. Tuy nhiên, bạn có thể ngăn việc sử dụng cookie liên tục mà không ảnh hưởng đến chức năng của trang web.

Tất cả thông tin và hình ảnh trên trang web này thuộc về Công ty. Việc sao chép, sử dụng hoặc phổ biến thông tin này đều bị cấm không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty.