Giấy Vay Tiền Viết Tay Có Hiệu Lực Không?     

Khi nghĩ về một hợp đồng vay tiền, mọi người thường nghĩ về một văn bản được đánh máy chuyên nghiệp và có xác nhận của các bên liên quan. Vậy, liệu giấy vay tiền viết tay có hiệu lực không? Câu trả lời là mẫu giấy vay tiền viết tay vẫn có thể có giá trị như một hợp đồng đánh máy.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy những điều cơ bản về hợp đồng và thế nào là mẫu giấy vay tiền viết tay hợp pháp.

Lí giải giấy vay tiền viết tay có hiệu lực không?

Câu trả lời ngắn gọn là có. Hợp đồng viết tay hơi phi thực tế khi bạn chỉ cần gõ chúng thành văn bản trên máy tính, nhưng chúng hoàn toàn hợp pháp nếu được viết đúng cách.

 

Giấy vay tiền viết tay có hiệu lực không

Giấy vay tiền viết tay có hiệu lực không

Những điều cần xem xét đối với giấy vay tiền viết tay

Mặc dù thỏa thuận viết tay có hiệu lực thi hành, nhưng vẫn có một số điều cần xem xét để đảm bảo rằng thỏa thuận đó sẽ có giá trị trước tòa. Khi sử dụng giấy vay tiền viết tay, hãy ghi nhớ những điều sau:

🔺Nó có thể được in hoặc viết tay .

🔺Một thỏa thuận vay tiền viết tay có thể bị đưa ra tòa nhưng nó cần phải được ký bởi những người thực hiện thỏa thuận hoặc những người đại diện được ủy quyền để thực hiện thỏa thuận.

🔺Nếu sử dụng công chứng viên, hãy đảm bảo sử dụng bên thứ ba chứ không phải ai đó là thành viên gia đình hoặc người thân quen của một trong hai bên.

10 điều khoản cơ bản của thỏa thuận khoản vay

Có 10 điều khoản cơ bản cần có trong hợp đồng vay.

1️⃣ Danh tính của các bên cho vay và đi vay

Tên của người cho vay và người đi vay cần được nêu rõ, thông tin trong giấy tờ tùy thân, địa chỉ,…

2️⃣ Ngày thỏa thuận.

Ngày của thỏa thuận phải được nêu ở đầu hợp đồng hoặc ngay phía trên chữ ký của mỗi bên.

3️⃣ Số tiền cho vay.

Số tiền gốc của khoản vay thường được nêu trong đoạn đầu tiên.

4️⃣ Lãi suất.

Lãi suất được nêu dưới dạng tỷ lệ phần trăm hàng năm, tháng, ngày, tùy vào bản chất khoản vay.

5️⃣ Điều khoản Trả nợ.

Điều khoản trả nợ bao gồm ngày tất toán, cách thức trả nợ, thông tin thanh toán, ngày ân hạn.

6️⃣ Các điều khoản dự phòng.

Hợp đồng cho vay phải nêu rõ điều gì cấu thành việc vỡ nợ và nêu các biện pháp khắc phục của người cho vay trong trường hợp người đi vay không trả được nợ.

➡️ Với hợp đồng cho vay yêu cầu thanh toán theo yêu cầu, việc vỡ nợ xảy ra nếu người đi vay không thanh toán khi người cho vay yêu cầu (cung cấp thông báo yêu cầu đã được đưa ra). Với yêu cầu thanh toán một lần vào một ngày nhất định, việc vỡ nợ xảy ra nếu người đi vay không thanh toán tất cả các khoản đến hạn vào ngày quy định trong thỏa thuận.

Ví dụ như đối với hình thức vay tiền online ngắn hạn, bạn sẽ thanh toán 1 lần vào một ngày được thỏa thuận từ đầu, nếu đến ngày tất toán, bạn chưa có khả năng thanh toán, thì sẽ dùng đến điều khoản dự phòng cho trường hợp này, như phát sinh phí

➡️ Với khoản vay trả góp, việc vỡ nợ xảy ra nếu người vay không trả góp khi đến hạn. Hình phạt điển hình cho việc bỏ lỡ khoản thanh toán trả góp là toàn bộ số tiền gốc và lãi cộng dồn sẽ đến hạn thanh toán và phải trả ngay lập tức. Tuy nhiên, thỏa thuận cũng có thể quy định thời gian gia hạn, kèm theo một khoản phạt nếu thanh toán chậm.

Sự vỡ nợ cho phép bên cho vay khởi kiện vi phạm hợp đồng.

7️⃣ Chữ ký.

Phải có một phần để mỗi bên ký vào hợp đồng, hoặc có chỗ cho người công chứng ký tên.

8️⃣ Điều luật

Lựa chọn điều luật phù hợp cho hình thức vay.

9️⃣ Tính hiệu lực từng phần.

Điều này cho phép thỏa thuận tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi một phần của thỏa thuận được tuyên bố là không thể thực thi. Ví dụ: Tính hiệu lực từng phần. Nếu bất kỳ phần nào của thỏa thuận này bị coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, các phần còn lại sẽ không bị ảnh hưởng.»

🔟 Toàn bộ Thỏa thuận.

Điều này ngăn không cho một bên tuyên bố rằng có những thỏa thuận khác ngoài những thỏa thuận đã nêu trong hợp đồng vay. Ví dụ: «Toàn bộ Thỏa thuận. Văn bản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận của các bên. Không có tuyên bố hoặc cam kết nào được thực hiện ngoại trừ những điều đã được nêu trong thỏa thuận này. Thỏa thuận này không được sửa đổi hoặc chấm dứt trừ khi các bên ký kết bằng văn bản. «

Giấy vay nợ viết tay có cần công chứng không?

Trên thực tế, giấy vay nợ viết tay không cần bắt buộc để công chứng, tuy nhiên, để mọi việc vận hành theo cách đảm bảo nhất phòng các rủi ro có thể xảy ra, bạn có thể thực hiện công chứng.

 

Giấy vay tiền viết tay có công chứng không

Giấy vay tiền viết tay có công chứng không

Kết luận

Mẫu hợp đồng cho vay có thể được tìm thấy ở nhiều nơi trên google. Chúng có thể được gọi bằng nhiều tên tương tự khác nhau, chẳng hạn như hợp đồng cho vay cá nhân, hợp đồng cho vay tư nhân hoặc hợp đồng cho vay gia đình. Chỉ cần đảm bảo rằng bất kỳ hình thức nào bạn sử dụng đều bao gồm mười điều khoản thiết yếu này. Và cho dù đó là mẫu giấy vay tiền viết tay hay một văn bản đánh máy chuyên nghiệp, khi nó được viết đúng cách, thì có nghĩa là nó có giá trị pháp lý.

Theo dõi Tiền Ơi để cập nhật thêm nhiều thông tin tài chính bổ ích khác.

Bài viết được biên tập bởi đội ngũ chuyên viên tại Tiền Ơi