Hướng dẫn thanh toán

CẢNH BÁO: Quý khách lưu ý tuyệt đối KHÔNG THANH TOÁN vào bất kỳ tài khoản cá nhân nào.

Thanh toán bằng TIỀN MẶT

1
Mở ứng dụng Internet banking hoặc Mobile banking của bạn, đăng nhập
2
Thanh toán vào thông tin tài khoản như sau:
Ngân hàng thụ hưởng:Wooribank
Tên tài khoản thụ hưởng:BK CÔNG TY TNHH NHỰT TÂN THÀNH PHÁT
 Nội dung:Tên + Số CMND
Số tài khoản thụ hưởng:
3
Thanh toán khoản vay và nhận Biên Nhận Thanh Toán.

Thanh toán qua các kênh Online

1
Mở ứng dụng Internet banking hoặc Mobile banking của bạn, đăng nhập
2
Thanh toán vào thông tin tài khoản như sau:
Ngân hàng thụ hưởng:Wooribank
Tên tài khoản thụ hưởng:BK CÔNG TY TNHH NHỰT TÂN THÀNH PHÁT
 Nội dung:Tên + Số CMND
Số tài khoản thụ hưởng:
3
Thanh toán khoản vay và nhận Biên Nhận Thanh Toán.