Cho Vay Có Tài Sản Đảm Bảo Và Không Có Tài Sản Đảm Bảo

Khác biệt giữa vay không có tài sản đảm bảo và có tài sản đảm bảo là gì?

 

Cho Vay Có Tài Sản Đảm Bảo Và Không Có Tài Sản Đảm Bảo

Cho Vay Có Tài Sản Đảm Bảo Và Không Có Tài Sản Đảm Bảo

Đặc điểm của khoản vay có bảo đảm:

Đối với người vay:

Sự hiện diện của tài sản thế chấp

Thường rủi ro hơn

Có thể yêu cầu thanh toán trước

Có thể bán tài sản để trả nợ

Nói chung lãi suất thấp hơn

Thời gian trả nợ dài hơn

Hạn mức vay cao hơn

Dễ dàng nhận được hơn đối với những người có lịch sử tín dụng kém hoặc ít

Đối với người cho vay:

Thường ít rủi ro hơn

Người cho vay có thể lấy tài sản thế chấp của bạn

Người cho vay có thể giữ quyền sở hữu tài sản của bạn cho đến khi khoản vay được hoàn trả

Ví dụ về Khoản vay có bảo đảm

Các cách sử dụng phổ biến nhất của khoản vay có bảo đảm là để tài trợ cho các khoản mua sắm lớn như thế chấp. Thông thường, những khoản vay này chỉ có thể được sử dụng cho một mục đích mua cụ thể như nhà, ô tô hoặc thuyền. Khoản vay mua nhà là một ví dụ khác về khoản vay có bảo đảm. Một số khoản vay như khoản vay kinh doanh hoặc hợp nhất nợ có thể được đảm bảo hoặc không có đảm bảo

Khoản vay không có tài sản đảm bảo là gì?

Khoản vay tín chấp không cần thế chấp để đảm bảo số tiền đã vay. Loại cho vay này được cấp dựa trên mức độ tín nhiệm và thu nhập. Mức độ tín nhiệm cao làm cho khoản vay tín chấp dễ tiếp cận hơn.

Việc không có tài sản thế chấp làm cho hình thức cho vay này ít rủi ro hơn cho người đi vay và rủi ro hơn nhiều cho người cho vay. Nếu không trả được nợ không có bảo đảm thì người cho vay không thể đương nhiên thu giữ tài sản. Họ phải đòi nợ, báo cáo thông tin tín dụng tiêu cực, hoặc kiện. Do rủi ro gia tăng, các khoản vay tín chấp có đặc điểm là cố gắng giảm thiểu rủi ro. Chúng có thể bao gồm lãi suất cao hơn hoặc hạn mức vay thấp hơn

Đặc điểm của khoản vay không có bảo đảm:

Đối với người vay:

Không cần thế chấp

Thường ít rủi ro hơn

Đủ tiêu chuẩn dựa trên tín dụng và thu nhập

Điều kiện nghiêm ngặt hơn để đủ điều kiện

Nói chung lãi suất cao hơn

Giảm hạn mức vay

Đối với người cho vay:

Thường rủi ro hơn

Người cho vay không thể lấy tài sản ngay nếu bạn vỡ nợ

Ví dụ về Khoản vay không có Bảo đảm

Các khoản vay tín chấp phổ biến bao gồm thẻ tín dụng, khoản vay cá nhân, khoản vay sinh viênnợ y tế. Các khoản nợ hợp nhất và các khoản vay kinh doanh cũng có thể không được đảm bảo. Trong mỗi trường hợp này, tài sản thế chấp là không bắt buộc và bạn được tin tưởng để trả món nợ không có bảo đảm của mình.

Ưu điểm và nhược điểm của 2 hình thức vay có đảm bảo và không đảm bảo

 

Ưu điểm và nhược điểm của 2 hình thức vay có đảm bảo và không đảm bảo

Khi quyết định loại khoản vay bạn cần, điều quan trọng là phải cân nhắc những ưu điểm và nhược điểm của từng loại.

Khoản vay có đảm bảo

Các khoản cho vay có bảo đảm mang lại lợi ích về hoàn trả, lãi suất và số tiền vay, nhưng có những bất lợi về rủi ro và giới hạn sử dụng của người đi vay.

Ưu điểm

Hạn mức vay lớn hơn

Ít rủi ro hơn cho người cho vay thường có nghĩa là lãi suất thấp hơn cho người vay

Thời gian trả nợ dài hơn

Các khoản khấu trừ thuế hiện có đối với lãi trả cho các khoản vay nhất định (ví dụ: một khoản thế chấp)

Nhược điểm

Rủi ro đối với người đi vay (có khả năng mất tài sản thế chấp như nhà, xe hơi, cổ phiếu hoặc trái phiếu)

Cụ thể cho mục đích đã định (ví dụ: một ngôi nhà, nhưng các khoản vay vốn mua nhà là một ngoại lệ)

Các khoản vay không có bảo đảm

Các khoản vay tín chấp có thể có lợi cho người vay về rủi ro và thời gian, nhưng lại gây bất lợi về lãi suất và các điều kiện khắt khe hơn.

Ưu điểm

Ít rủi ro hơn cho người vay

Khoản vay hữu ích nếu bạn không sở hữu tài sản để thế chấp

Quy trình đăng ký nhanh hơn so với khoản vay có bảo đảm

Nhược điểm

Rủi ro hơn cho người cho vay thường có nghĩa là lãi suất cao hơn cho người vay

Khó đủ điều kiện nếu bạn có mức độ tín nhiệm thấp hoặc thu nhập không ổn định (có thể đủ điều kiện với một cosigner)

Hãy xem biểu đồ dưới đây để so sánh những ưu và nhược điểm chính giữa các khoản vay có bảo đảm và không có thế chấp.

Hình thức vay nào tốt nhất cho bạn?

 

Hình thức vay nào tốt nhất cho bạn

Hình thức vay nào tốt nhất cho bạn

Sau khi xem xét các ưu điểm và nhược điểm của cả hai loại cho vay, sẽ hữu ích nếu bạn biết loại nào là tốt nhất cho một số trường hợp nhất định. Dưới đây là một số trường hợp bạn có thể áp dụng:

Một khoản vay có bảo đảm có thể là tốt nhất nếu bạn đang cố gắng mua một bất động sản lớn hoặc không có tín dụng tốt nhất. Phần tài sản bạn mua có thể được dùng làm tài sản thế chấp nếu bạn chưa sở hữu tài sản khác. Ngoài ra, khoản vay này sẽ dễ tiếp cận hơn đối với bạn nếu bạn có mức độ tín nhiệm thấp và có thể có lợi hơn với mức lãi suất thấp hơn.

Khoản vay tín chấp ( không có đảm bảo) có thể là tốt nhất nếu bạn có mức độ tín nhiệm cao và thu nhập ổn định. Mức độ tín nhiệm cao giúp bạn đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt về quy trình xét duyệt

Nhìn chung, các khoản vay có bảo đảm và không có đảm bảo đều hữu ích trong các trường hợp khác nhau. Hãy nhớ rằng sự khác biệt chính là các khoản vay tín chấp không cần tài sản thế chấp, trong khi các khoản vay có bảo đảm thì có. Các khoản cho vay có bảo đảm ít rủi ro hơn cho người cho vay và có thể cho phép một số điều kiện hoàn trả thuận lợi. Mặt khác, các khoản vay tín chấp có rủi ro đối với người cho vay, và chúng thường đi kèm với các điều kiện khắt khe hơn để cố gắng giảm thiểu rủi ro đó.

Kết luận:

Điều quan trọng là phải đưa ra các quyết định tài chính thông minh như trả nợ đúng hạn và duy trì lịch sử tín dụng tốt. Mức độ tín nhiệm cao là chìa khóa để nhận được các điều kiện tốt nhất cho bất kỳ khoản vay nào. Bất kể hoàn cảnh của bạn là gì, việc xác định loại khoản vay nào phù hợp nhất với bạn phụ thuộc vào khoản tín dụng và mục tiêu cụ thể của bạn.

Tiền Ơi là đơn vị hỗ trợ các khoản vay cá nhân không cần tài sản đảm bảo dưới hình thức trực tuyến. Bạn có thể vay tiền online nhanh chóng chỉ cần cmnd, trong 15 phút hoặc chậm nhất 2 giờ làm việc, bạn có thể nhận được tiền ngay thông qua thẻ ngân hàng.

Bấm ngay tổng đài miễn phí cuộc gọi 1800 88 8882 để được tư vấn khoản vay phù hợp nhất.