ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TRANG WEB

PHẦN 1: ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG CHUNG

Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng Trang web này áp dụng cho Trang web, các trang web liên quan, ứng dụng, thông tin liên lạc và Dịch vụ được cung cấp hoặc liên quan. Điều khoản sử dụng áp dụng cho tất cả người dùng Trang web, đã đăng ký và chưa đăng ký.

Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và BM.

Trang web của chúng tôi cho phép BM và các đối tác của BM cung cấp/bán các sản phẩm hoặc dịch vụ trực tiếp tại Trang web hoặc thông qua các liên kết đến Trang web, hoặc gián tiếp qua (email/điện thoại). Các đối tác của BM có thể là các công ty con, các cá nhân và tổ chức tư nhân hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực, bao gồm nhưng không giới hạn các lĩnh vực cho vay, tư vấn, công nghệ thông tin và thương mại điện tử do BM chỉ định.

Do đó, Người dùng (“bạn”, “khách hàng”) của Trang web và các dịch vụ của nó cần phải đọc, hiểu, đồng ý và bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này.

Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web, bao gồm bất kỳ Dịch vụ nào, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này mà không có bất kỳ giới hạn hoặc tiêu chuẩn nào. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này, vui lòng ngừng sử dụng Trang web và Dịch vụ.

BM có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ tính năng nào của Trang web, cũng như thay đổi Điều khoản và Điều kiện áp dụng đối với Trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Những thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bỏ sẽ có hiệu lực ngay sau khi được cập nhật và đăng tải trên Trang web.

PHẦN 2. DỊCH VỤ CỦA TRANG WEB

BM cung cấp dịch vụ tư vấn các sản phẩm tài chính về các khoản vay và cầm cố tài sản do các đối tác của BM cung cấp dành cho các khách hàng hiện đang sinh sống và làm việc trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

BM là nền tảng tiếp thị tạo ra khách hàng tiềm năng là những khách hàng có nhu cầu về vốn. BM không phải là một đối tác cho vay, không có cam kết cho vay đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Dịch vụ của BM là nhà tư vấn về đặc tính sản phẩm, tư vấn về các thủ tục, giấy tờ, điều kiện vay và hỗ trợ nhằm hỗ trợ các thủ tục liên quan đến các khoản vay dành cho Khách hàng. Theo đó, phí tư vấn sẽ được quy định trong Hợp đồng tư vấn vay được ký kết giữa Khách hàng và BM;

Khi Bạn tạo một tài khoản trên Trang web tienoi.com.vn và điền thông tin vào hồ sơ khoản vay và gửi yêu cầu là Bạn xác nhận và đồng ý rằng Bạn đã thiết lập mối quan hệ kinh doanh với BM. Theo đó, BM có thể gửi thông tin và hình ảnh của Bạn cho các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan đến nhu cầu của Bạn. Và Bạn cũng đồng ý với BM và những đối tác có khả năng có thể liên hệ với Bạn bằng cách sử dụng thông tin Bạn đã cung cấp cho BM. Trong trường hợp Bạn không muốn tiếp tục nhận thông tin liên lạc từ BM, Bạn sẽ phải cung cấp đơn bằng văn bản cho BM theo thông tin nêu tại cuối Trang web.

Khi Bạn gửi và lưu thông tin, hình ảnh của mình trên hệ thống BM, Bạn đã cho phép BM lưu trữ thông tin và hình ảnh đó để thực hiện cuộc gọi và/hoặc email nhằm thảo luận, cung cấp hoặc thông báo cho Bạn về công việc liên quan đến yêu cầu của Bạn. Bằng cách yêu cầu bất kỳ dịch vụ nào từ BM, Bạn cam kết rằng tất cả thông tin mà Bạn cung cấp đều chính xác và đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bằng cách gửi yêu cầu vay, Bạn cho phép cho BM và các đối tác cho vay của BM thực hiện xác minh tính chính xác và xác thực của thông tin mà Bạn đã cung cấp bằng các công cụ nội bộ hoặc với sự hỗ trợ của bên thứ ba. Cụ thể, Bạn cho phép đối tác cho vay xác minh tình trạng công việc của Bạn bằng cách liên hệ với tổ chức nơi Bạn đã hoặc đang làm việc. Trong mọi trường hợp, bên cho vay có thể kiểm tra bất kỳ thông tin thu nhập có liên quan, thông tin tín dụng mà Bạn đã cung cấp;

BM không đảm bảo rằng Trang web và mọi sản phẩm và dịch vụ do BM cung cấp sẽ đáp ứng các yêu cầu của Bạn hoặc đảm bảo rằng hoạt động của Trang web này không bị gián đoạn, không bị trì hoãn, từ chối, đặt hàng, lỗi hoặc hủy bỏ thông tin bị mất.

PHẦN 3. ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN DỊCH VỤ

Người dưới 18 tuổi: Người chưa đủ 18 tuổi không được phép sử dụng Trang web hoặc nhận Dịch vụ

Khách hàng đã đăng ký

Khách hàng đã đăng ký tài khoản trên Trang web trước đây sẽ không cần phải đăng ký tài khoản người dùng mới. Khách hàng đăng ký khoản vay mới thông qua tài khoản hiện có.

BM hy vọng rằng Khách hàng sẽ cập nhật thông tin hiện tại chính xác, và đầy đủ về bạn như được thông báo bởi bất kỳ biểu mẫu đăng ký nào trên Trang web. Nếu Khách hàng không tuân thủ, BM có quyền đình chỉ hoặc hủy đăng ký của bạn.

Khách hàng chưa đăng ký

Khách hàng chưa từng đăng ký trên Trang web sẽ đăng ký tài khoản người dùng,  Khách hàng tự tạo mật khẩu tài khoản và tự chịu trách nhiệm về tính bảo mật của mật khẩu đó. Trước khi xác thực tài khoản đăng ký, Khách hàng phải đọc hiểu Chính sách quyền riêng tư, Điều khoản và điều kiện của hợp đồng tư vấn cho vay, Điều khoản và điều kiện của hợp đồng cho vay.

Bằng cách tích vào ô “tôi xác nhận rằng tôi đã đọc Chính sách quyền riêng tư, Điều khoản và điều kiện của hợp đồng tư vấn cho vay, Điều khoản và điều kiện của hợp đồng cho vay và hoàn toàn đồng ý nội dung.” mã OTP xác thực hợp lệ sẽ được gửi đến số điện thoại đã đăng ký của Khách hàng để xác thực tài khoản đăng ký. Việc Khách hàng xác thực mã OTP đồng nghĩa với việc Khách hàng xác nhận rằng Khách hàng đã thực hiện yêu cầu sử dụng các dịch vụ do BM và /hoặc các đối tác của BM cung cấp (“Yêu cầu dịch vụ”) và xác nhận đã đọc một cách cẩn thận, hiểu, đồng ý và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện đó.

Nhằm mục đích để BM xác minh tài khoản đăng ký không bị giả danh bởi người khác, đồng thời xem xét yêu cầu vay và đánh giá việc liệu Khách hàng có đủ điều kiện vay, Khách hàng phải xác minh danh tính bằng CMND/CCCD và scan hình ảnh của khách hàng, sau đó Khách hàng và tạo, nộp hồ sơ khoản vay. Hồ sơ khoản vay phải điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu, bao gồm sản phẩm vay, số tiền vay, thời hạn vay, tài sản cầm cố, số tài khoản ngân hàng nhận tiền và các dữ liệu được yêu cầu khác.

Khi đăng ký, Khách hàng phải thực hiện theo hướng dẫn được cung cấp trên Trang web. BM có quyền từ chối việc đăng ký của khách hàng trên Trang web và không có nghĩa vụ phải giải trình về việc từ chối đó. Nếu Khách hàng không đăng ký được trên Trang web, đơn xin vay vốn cũng sẽ không được thông qua.

PHẦN 4: GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

Khi nhận được thông báo đơn xin vay vốn được duyệt thông qua tin nhắn điện thoại và/hoặc email đã đăng ký, Khách hàng đăng nhập tài khoản người dùng, chọn mục “ký hợp đồng”, khi Hợp đồng cho vay mở ra, Khách hàng phải đọc kỹ Hợp đồng, nếu đồng ý các nội dung của Hợp đồng, Khách hàng chọn “ký”, mã OTP xác thực hợp lệ sẽ được gửi đến số điện thoại đã đăng ký của Khách hàng. Việc Khách hàng xác thực mã OTP đồng nghĩa với việc Khách hàng xác nhận xác nhận rằng Khách hàng đã thực hiện yêu cầu ký hợp đồng và sử dụng các dịch vụ do BM và /hoặc các đối tác của công ty cung cấp (“Yêu cầu dịch vụ”) và qua đó xác nhận đã đọc một cách cẩn thận, hiểu, đồng ý và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện đó sau đây:

  1. Hợp đồng giữa Khách hàng và các Bên tương ứng (bao gồm nhưng không giới hạn BM và/hoặc đối tác cho vay của BM và /hoặc khác) theo các Điều khoản và Điều kiện của hợp đồng được nêu trong Mục 3 phần này dưới đây được ký kết và từ giờ trở đi được coi là hợp lệ, và tất cả các bên cam kết tuân theo. Khách hàng thừa nhận rằng họ đã đọc, hiểu, đồng ý và chấp nhận ràng buộc về mặt pháp lý các Hợp đồng cũng như tất cả các nội dung, biểu mẫu được trình bày trong các tài liệu do BM gửi.
  2. Vì mục đích của các Điều khoản và Điều kiện này, “Thông báo đến khách hàng” có nghĩa là các thông báo/phê duyệt/xác nhận hợp lệ (tùy theo trường hợp) từ BM dưới dạng tin nhắn văn bản và /hoặc gọi trực tiếp đến số điện thoại di động của Khách hàng như đã đăng ký trên Trang web (“Số điện thoại đã đăng ký”) và /hoặc gửi thư (email) trực tiếp đến địa chỉ email được cung cấp khi Khách hàng đăng ký hoặc dưới hình thức khác mà BM thấy phù hợp.
  3. Khách hàng đồng ý sử dụng Mật khẩu OTP một lần (“Mã OTP”) do BM cung cấp cho Khách hàng làm phương thức xác thực. BM sẽ gửi mã OTP qua gọi trực tiếp đến số điện thoại Khách hàng đã đăng ký.

Các hợp đồng đã ký sẽ được gửi đến e-mail của Khách hàng và sẽ được tìm thấy tại Hồ sơ người dùng của Khách hàng trên Trang web tienoi.com.vn bất cứ lúc nào. Tất cả thông tin và liên lạc giữa các bên được thực hiện thông qua hồ sơ Người dùng, bao gồm lập hóa đơn và các liên lạc khác.

HỢP ĐỒNG CHO VAY CẦM CỐ TÀI SẢN

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN VAY

PHẦN 5: GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

BM cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ tư vấn về các khoản vay và cầm cố tài sản do các đối tác của công ty cung cấp. Bằng cách đăng ký khoản vay trên Trang web, Khách hàng đồng ý sử dụng các dịch vụ tư vấn của BM, tuy nhiên BM không chịu trách nhiệm và yêu cầu Khách hàng lưu ý trong các trường hợp sau:

  1. Bất kỳ yêu cầu vay nào Khách hàng gửi cho BM thông qua Trang web sẽ không được coi là đề nghị vay vốn đối với tổ chức tín dụng, nhưng có thể là đề nghị vay vốn ​​đối với các đối tác hợp tác cho vay phi ngân hàng;
  2. Sau khi đánh giá khả năng thanh toán nợ của Khách hàng, đối tác cho vay có quyền chấp nhận hoặc từ chối cấp khoản vay cho Khách hàng hoặc cho Khách hàng vay một số tiền khác với số tiền Khách hàng đã yêu cầu.
  3. BM không phải là người ủy nhiệm của Khách hàng (người đại diện). Khách hàng nên dựa vào phán đoán của chính mình trong việc quyết định sản phẩm vay phù hợp. Đối tác cho vay sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về các dịch vụ /sản phẩm cung cấp cho Khách hàng. BM không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc chi phí phát sinh cho Khách hàng khi sử dụng các dịch vụ của các thực thể đó.
  4. Thông tin (dữ liệu) Khách hàng cung cấp cho BM là thông tin sơ bộ (phê duyệt). BM sẽ thực hiện các đề xuất cho vay phù hợp nhất đối với Khách hàng. Thông tin này không cấu thành phê duyệt cho vay, quyết định cho vay hoặc cấp khoản vay (hoặc bất kỳ khái niệm tương tự nào khác). BM không đảm bảo Khách hàng sẽ được cấp khoản vay. Phê duyệt cho vay do các đối tác cho vay cung cấp.
  5. Tương tự, BM không đảm bảo rằng lãi suất và thời hạn cho vay do các đối tác cho vay cung cấp là tốt nhất hoặc rẻ nhất trên thị trường. BM và /hoặc đối tác cho vay có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm thông tin, chẳng hạn như chỉ định Tên, số chứng minh nhân dân, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh và các thông tin cá nhân khác để chuẩn bị khoản vay và các tài liệu liên quan.
  6. BM không bảo đảm hoặc tuyên bố về Trang web hoặc bất kỳ nội dung nào của nó. Bằng cách sử dụng Trang web, Khách hàng đồng ý rằng Khách hàng chịu trách nhiệm cho hành vi của mình liên quan đến Trang web. BM sẽ không chịu trách nhiệm đối với các khiếu nại đối với Khách hàng hoặc BM phát sinh từ việc Khách hàng sử dụng Trang web và Khách hàng đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ vô hại cho BM, chuyên gia thầu và Nhà cung cấp tín dụng liên kết, các chi nhánh và tất cả nhân viên của họ, đại lý, giám đốc, cán bộ, đại diện, nhà thầu, cố vấn, người tiền nhiệm, người kế nhiệm và người được giao, từ và chống lại mọi khiếu nại, tố tụng, thiệt hại, thương tích, trách nhiệm, tổn thất, chi phí và chi phí (bao gồm phí luật sư hợp lý và chi phí kiện tụng), liên quan đến hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web hoặc từ bất kỳ vi phạm nào của bạn về các Điều khoản điều kiện sử dụng này. BM có quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ vấn đề nào khác nếu bạn phải bồi thường và bạn sẽ không giải quyết bất kỳ vấn đề nào nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của BM. Bạn đồng ý hợp tác đầy đủ theo yêu cầu hợp lý để bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào của BM.