Ân Hạn Là Gì? Sự Khác Nhau Giữa Thời Gian Ân Hạn Và Thời Gian Hoãn Trả Nợ Tạm Thời

Ngày nay, một thực tế rất phổ biến là đi vay từ bất kỳ ngân hàng hoặc tổ chức tài chính nào, việc hoàn trả khoản vay thường được thực hiện dưới các hình thức trả góp hàng tháng hay trả 1 lần, tùy vào nhiều nhu cầu khác nhau. Số tiền phải trả bao gồm việc hoàn trả số tiền gốc và số tiền lãi được tính với lãi suất áp dụng trên số tiền gốc. Nếu bạn là người đi vay hoặc người dùng thẻ tín dụng, bạn sẽ gặp phải các điều khoản này. Trong bài viết này, bạn sẽ biết được ân hạn là gì? Sự khác nhau giữa ân hạn và hoãn trả nợ tạm thời.

Nội dung chính:

1. Thời gian ân hạn là gì?
    1.1 Những hình phạt có thể áp dụng nếu không tất toán trong thời gian ân hạn
       1.2.1 Lãi suất tăng
       1.2.1 Thu giữ tài sản thế chấp
       1.2.3 Ảnh hưởng đến điểm tín dụng
2. Thời gian hoãn trả nợ tạm thời là gì?
    2.1 Lợi ích của thời gian hoãn trả nợ tạm thời
    2.2 Hạn chế khi tạm hoãn khoản vay
3.Sự khác nhau giữa thời gian hoãn trả nợ tạm thời và thời gian ân hạn

Thời gian ân hạn là gì?

 

ân hạn khoản vay là gì

ân hạn khoản vay là gì

Thời gian ân hạn được tính là thời gian giữa ngày cuối cùng của chu kỳ thanh toán và ngày đến hạn thanh toán. Thời gian gia hạn này là thời gian miễn lãi, cho phép bạn có đủ thời gian để thanh toán các khoản vay của mình trước khi người cho vay bắt đầu tính lãi cho số tiền đến hạn trong tháng.

Ví dụ: với 1 khoản vay online 5 triệu đồng được vay vào ngày 20-10, bạn chọn ngày thanh toán là 20-11. Đơn vị cho vay sẽ cho bạn thời gian ân hạn là 5 ngày. Có nghĩa bạn có thời gian thanh toán khoản vay đến ngày 25-11 mà không bị mất phí trễ hạn thanh toán cùng lãi suất của phí trễ hạn. Nếu trường hợp, bạn trả sau ngày 25, khoản vay sẽ bắt đầu tính phí phạt.

Nếu bạn có thể thanh toán toàn bộ số dư trong thời gian ân hạn đã quy định từ trước, thì khoản tiền đã vay có thể được coi là khoản vay không tính lãi.

Đối với thẻ tín dụng: thường có thời gian ân hạn từ 21-25 ngày, bạn được miễn lãi trong thời gian này, tuy nhiên, chỉ dùng được tiền để thanh toán tại cửa hàng hoặc thanh toán online. Nếu bạn có nhu cầu muốn rút tiền mặt, thì vẫn tính phí rút tiền cùng lãi suất của phí rút tiền trong thời gian ân hạn.

Còn với hình thức khác như vay tiền online ở các tổ chức tín dụng, bạn không cần phải trả loại chi phí này.

Những hình phạt có thể áp dụng nếu không tất toán trong thời gian ân hạn

Ngoài các khoản phí trả chậm phải trả nếu nghĩa vụ tài chính không được thực hiện trước khi kết thúc thời gian ân hạn, bạn có thể bị áp dụng những hình phạt sau:

Lãi suất tăng 

Ví dụ, nếu khoản thanh toán thế chấp không được trả trước khi kết thúc thời gian ân hạn, người cho vay có thể có tùy chọn tăng lãi suất đối với các khoản thanh toán thế chấp trong tương lai.

Thu giữ tài sản thế chấp

Bên cho vay có thể thu giữ tài sản thế chấp nếu một nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng trong một thời gian dài. Ví dụ, nếu khoản thanh toán thế chấp không được trả nhiều tháng sau khi kết thúc thời gian ân hạn, người cho vay có thể có lựa chọn thu giữ tài sản.

Ảnh hưởng đến điểm tín dụng

Việc bỏ lỡ một khoản thanh toán, hoặc trả chậm, nói chung sẽ tác động tiêu cực đến điểm tín dụng của một cá nhân. Điểm tín dụng thấp có thể ảnh hưởng đến khả năng vay của bạn trong tương lai

Thời gian hoãn trả nợ tạm thời là gì?

 

thời gian hoãn trả nợ tạm thời là gì

thời gian hoãn trả nợ tạm thời là gì

Thời gian hoãn trả nợ tạm thời có phần tương tự như việc từ bỏ hoặc hoãn lại. Tạm hoãn là khi người cho vay cho phép người đi vay ngừng thanh toán trong một thời gian nhất định và một lý do cụ thể. Thông thường, lý do sẽ liên quan đến khó khăn tài chính không thể kiểm soát được. Người cho vay muốn cho người vay một vài tháng để người đó có thể lấy lại sự ổn định tài chính hơn là mặc định thanh toán hoặc ngừng thanh toán hoàn toàn.

Lợi ích của thời gian hoãn trả nợ tạm thời

Thời gian tạm hoãn giúp giảm bớt bất kỳ căng thẳng về tài chính nào mà bạn phải đối mặt, đặc biệt là trong thời kỳ bùng phát dịch covid 19 đang diễn ra. Nó đảm bảo rằng người đi vay có thể «dễ thở» hơn khi có vấn đề về thanh khoản. Bạn có thể dùng tiền để trang trải cho những thứ thiết yếu thay vì lo lắng về việc trả nợ trong thời gian tạm hoãn.

Khi một cá nhân tận dụng các lợi ích của thời gian tạm hoãn, điểm tín dụng không bị ảnh hưởng và người đó không bị báo cáo bị nợ xấu. Vì vậy, mặc dù không trả khoản vay, nó không ảnh hưởng đến điểm tín dụng hoặc lịch sử của bạn. Điều này cho phép người vay tiếp tục vay trong tương lai khi có nhu cầu. Các ngân hàng thường không tính bất kỳ khoản phạt nào đối với người đi vay vì không trả lại khoản vay, trong thời gian tạm hoãn nợ.

Hạn chế khi tạm hoãn khoản vay

Đi đôi với những ưu điểm của nó, thời gian tạm hoãn đi kèm với một số tiêu cực. Dưới đây là một số hạn chế của việc tạm hoãn khoản vay

Thứ nhất: Không nên nhầm lẫn một lệnh tạm hoãn là một sự từ bỏ thu hồi nợ. Bạn sẽ vẫn phải thanh toán vào một ngày sau đó.

Trong khi nợ được trả chậm trong vài tháng tạm hoãn, tiền lãi vẫn tiếp tục được tích lũy trên tổng số tiền chưa thanh toán. Điều này sẽ dẫn đến việc trả góp hàng tháng cao hơn hoặc thời hạn cho vay dài hơn. Những người có các khoản vay dài hạn như cho vay mua nhà sẽ được gia hạn thời hạn của khoản vay. Do đó, họ có thể phải trả một khoản lãi cao hơn trong suốt thời hạn cho vay nếu họ sử dụng tùy chọn tạm hoãn cho vay.

Thứ hai: So với số tiền lãi hiện tại, số tiền lãi phải trả sau này sẽ cao hơn và có thể ảnh hưởng đến thuế.

Sự khác nhau giữa thời gian hoãn trả nợ tạm thời và thời gian ân hạn

 

Sự khác nhau giữa thời gian hoãn trả nợ tạm thời và thời gian ân hạn

Sự khác nhau giữa thời gian hoãn trả nợ tạm thời và thời gian ân hạn

Theo nhiều cách, thời gian gia hạn tương tự như thời gian tạm hoãn. Một trong những lý do là cả hai đều là khung thời gian cho phép một người có thể trì hoãn khoản vay hoặc thanh toán tín dụng. Dưới đây là một số khác biệt đáng chú ý giữa hai khái niệm:

Sự khác biệt cơ bản giữa cả hai là thời gian tạm hoãn dài hơn so với thời gian ân hạn. Do đó, sẽ phải trả lãi suất trong thời gian tạm hoãn như vậy.

 

Thời gian ân hạn Thời gian tạm hoãn
Thời gian ngắn ( tùy thuộc vào mỗi đơn vị cho vay sẽ quy định số ngày, tuy nhiên thời gian tối đa là 15 ngày ) Thời gian này sẽ dài hơn, có thể là vài tuần đến vài tháng
Chủ động áp dụng cho tất cả cá khách hàng. Chỉ khi khách hàng yêu cầu mới được áp dụng thời gian tạm hoãn
Trong thời gian ân hạn, người đi vay phải thanh toán trong thời gian gia hạn hoặc sẽ bị phạt với phí trả chậm hoặc bị hạ xếp hạng tín dụng, v.v Người đi vay không phải thanh toán các khoản phí như thời gian ân hạn
Không tín lãi suất trong thời gian ân hạn Mặc dù bạn khoản nợ đang được tạm hoãn thanh toán, tuy nhiên, lãi suất vẫn được tính từng ngày

Kết luận

Thời gian gia hạn và thời gian tạm hoãn là các cơ sở do người cho vay cung cấp. Tuy nhiên, chúng không thể được sử dụng thay thế cho nhau vì chúng khác nhau theo nhiều cách.

Khi vay một khoản vay hoặc đăng ký thẻ tín dụng, người đi vay phải biết những khái niệm này để sử dụng chúng và tránh phải đối mặt với bất kỳ hình thức phạt hoặc tác động xếp hạng tín dụng nào.